Subsidiemogelijkheden voor koploperbedrijven – deadline 4-7-2018

** De termijn van inschrijving voor subsidiemogelijk­heden voor koploperbedrijven met 2 weken is verlengd van 20 juni naar 4 juli. **

AgriFood Capital, VNO-NCW Brabant Zeeland, Stichting H!VE en SOL voeren gezamenlijk het project “Wendbaar en weerbaar Noordoost-Brabant” uit. Binnen dit project willen we de duurzame inzetbaarheid van werknemers in de regio Noordoost-Brabant versterken. Hiermee willen we de bedrijven wendbaar en weerbaar maken voor de toekomst!

Bedrijven: subsidie voor koplopers en starters op het gebied van duurzame inzetbaarheid
Heeft uw organisatie al eerder stappen gezet op het gebied van duurzame inzetbaarheid en wilt u graag vervolgstappen maken? Voor deze koplopers is een maximale bijdrage van maximaal € 13.500 per bedrijf beschikbaar. Inschrijven kan tot 4 juli 2018, zie voor de voorwaarden: Flyer algemene projectinfo – ESF DI NOB

Daarnaast is er budget en ondersteuning beschikbaar voor bedrijven die aan het begin staan op het gebied van het versterken van duurzame inzetbaarheid binnen het bedrijf. De focus in deze trajecten ligt op bewustwording en activering van de medewerkers en leidinggevenden.

Ontwikkelingsmogelijkheden voor inwoners
Aanvullend zijn ook 100 H!VE-beurzen beschikbaar voor inwoners uit de regio Noordoost-Brabant die zich willen ontwikkelen om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Men kan zich gratis, anoniem en onafhankelijk laten adviseren over de volgende stap en creëert zo voor zichzelf netwerk, ervaringen en zelfvertrouwen om regie te nemen op eigen leven en loopbaan.

Vragen of enthousiast?

  • Meer informatie over het totale project kunt in vinden in de algemene projectflyer (bijlage 1) of neem contact op met Jos van Asten (j.vanasten@agrifoodcapital.nl)  / 06-14742144).
  • Meer informatie over de voorwaarden voor “koploperbedrijven” om in aanmerking te komen voor een maximale bijdrage van € 13.500 vindt u in de bijlage (bijlage 2 bij deze mail). Tevens kan contact worden opgenomen met Jos van Asten  (j.vanasten@agrifoodcapital.nl / 06-14742144)
  • Voor meer informatie over de voorwaarden voor “bewustwordingstrajecten” en de mogelijkheden voor bedrijven om hierin te participeren zie bijlage 3 bij deze mail. Tevens kan contact worden opgenomen met Manon Graafland (m.graafland@wecreateconsulting.com / 06-30521172).
  • Voor meer informatie over de HIVE-beurzen kan contact worden opgenomen via info@hive.nl of 06-11289739. Meer informatie is ook te vinden op www.hive.nl.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie en AgriFood Capital Werkt!.

Met vriendelijke groet,

Gerbert Wubs,                                            Jos van Asten,

VNO-NCW Noordoost-Brabant                  AgriFood Capital

Partners van VNO-NCW Brabant Zeeland: 
ABAB Accountants en Adviseurs l ABN AMRO  l HumanCapitalCare  l Rassers Advocaten l Simac l TIAS School for Business and Society l

Flyer algemene projectinfo – ESF DI NOB

Flyer proeftuinen koploperbedrijven – ESF DI NOB

Flyer bewustwordingstrajecten starters – ESF DI NOB