VidiVici Bouwmanagement

Branches

Bouwnijverheid, Facilitaire dienstverlening

Bedrijfsomschrijving

*Bouwmanagement & Ontwikkeling Het ondersteunen van bedrijven en instellingen op het gebied van projectmanagement en ontwikkeling van nieuwbouw- en beheeropgaven. Bij het begeleiden van projecten met meerdere opdrachtgevers (als procesregisseur) hebben we een onafhankelijk rol. Deze werkzaamheden kunnen al starten in de initiatieffase van een plan, maar ook later. De persoonlijke wensen van de klant/opdrachtgever staan voorop. Met onze werkwijze leveren wij bouwadvies en begeleiding, tijdens de nieuwbouw of verbouwing van uw project, we zorgen voor calculatie vooraf, adviseren en selecteren de juiste partij passend bij het project. Tijdens de werkzaamheden, de voorbereiding en uitvoering zal regelmatig een terugkoppeling plaatsvinden, waarbij voortgang, kwaliteit en financiën gerapporteerd worden. Directievoering en toezicht worden door VidiVici opgepakt. Bij grotere opgaven wordt de samenwerking met vaste partners ingezet.   *Bouwadviesen coaching Het coachen en adviseren van kopers en eigenaren bij hun verbouwingen of woningaanpassingen. Eén aanspreekpunt, dat alles voor hen regelt en hen begeleidt bij het zetten van de juiste stappen op het juiste moment. Ontwerp, vergunningsaanvragen, prijsvorming en bouwbegeleiding / directievoering. Tijdens de werkzaamheden, voorbereiding en uitvoering zal regelmatig een terugkoppeling plaatsvinden, waarbij voortgang, kwaliteit en financiën bewaakt en gerapporteerd worden. et resultaat: een efficiënt proces met korte lijnen, waarbij tijd en kosten optimaal benut worden.   *Energiesystemen en energiebesparing Advisering in verduurzaming van gebouwen, optimalisering van bestaande installaties en systemen, evenals het integreren van duurzame installaties in nieuwbouwopgaven. Energiebesparing wordt een steeds belangrijker item. Het levert u gewoonweg geld op en daarnaast geeft het u veel meer comfort. Door de juiste maatregelen is het mogelijk om dit zonder meer kosten te realiseren, gebruikmakend van het vervallen van toekomstige energiekosten. Meer comfort is mogelijk door naast verwarming ook koeling toe te passen. Dit kan gerealiseerd worden bij zowel bestaande als nieuwe woningen. Nul op de meter is een uitdaging. Wellicht is van uw woning een energie-nul-woning te maken.

Bedrijfsgrootte

1 t/m 5

KVK nummer

61561355