Bedrijven gezocht

T=T is onderdeel van Brabant voor Techniek en zij zijn op zoek naar bedrijven op een van de middagen willen meewerken aan een evenement om op ontdekkende, onderzoekende en ontwerpende manier kinderen te enthousiasmeren voor de technische elementen in de wereld om hen heen.

Dit willen ze bereiken met het evenement Werelden van Techniek in de Bieb d.m.v. denk- en doe-opdrachten. De organisatie zoekt hiervoor bedrijven om hieraan medewerking te verlenen.

De 7 werelden van techniek komen uit bétamentality model van Youngworks en Platform Bétatechniek en zijn:
1.Voeding & Vitaliteit
2.Science & Exploration
3.Market & Money
4.Mobiliteit & Ruimte
5.Lifestyle & Design
6.Mens & Medisch
7.Water, Energie & Natuur

De organisatie streeft ernaar om de 7 werelden weer duidelijk in beeld te krijgen met tenminste 2 deelnemende bedrijven per wereld. De activiteiten vinden plaats op onderstaande data in de bibliotheek (14.00-16.30 uur):
•29 oktober Oss
•05 november Veghel
•12 november Uden
•19 november Schijndel
•26 november St. Oedenrode

Bent u op (een van) bovenstaande data beschikbaar en zo ja, in welke plaats(en)? Meld u dan bij Rigarda van den Berg, Kennismakelaar, Tel. 06 – 182 69 570 (voorkeur: maandag en dinsdag) of via rigarda@techniekistroef.nl

Met dank namens de bibliotheken, basisscholen, techniekcoördinatoren en de vele kinderen die wij enthousiasmeren voor techniek!