Brabant komt stil te staan door falend stikstofbeleid

Persbericht VNO-NCW Brabant/Zeeland 

Logo VNO NCW Brabant/Zeeland
Logo VNO NCW Brabant/Zeeland

Vrijwel alle geplande infraprojecten vertraagd, in sommige gevallen jaren.

Tilburg, 11 december 2019

VNO-NCW Brabant Zeeland en Bouwend Nederland zijn bijzonder ontstemd over de inventarisatie door het ministerie van I&W van de gevolgen van de PAS-uitspraak. Daaruit blijkt dat vrijwel alle geplande infrastructurele projecten in Brabant vertraging oplopen. De vertraging is één tot in sommige gevallen zelfs een paar jaar. In Brabant raakt de vertraging de wegenaanleg A67, A27, A2, A58, maar ook spoorwegverbeteringen, zoals het traject Meteren-Boxtel, legt de minister uit in een brief aan de Tweede Kamer eind november.

Bijlage: VNO-NCWBrabant Zeeland Infrakaart december2019 VNO-NCW Brabant Zeeland en de vertraging van de verschillende trajecten.

A58 op twee na grootste knelpunt Nederland

Met name de vertraging in de aanleg van de A58 valt slecht bij de Brabantse ondernemers. De filedruk op dit traject neemt snel toe: in de ochtendspits is de weg inmiddels het op twee na grootste fileknelpunt in ons land. Alternatieve vervoerswijzen zoals de trein bieden onvoldoende uitweg. Een onderzoek door RTL Nieuws laat zien dat de treinen in Brabant meer vertraging oplopen dan in de rest van Nederland. Daarom staat de uitbreiding van de A58 tussen Eindhoven en Breda hoog op de wensenlijst van VNO-NCW Brabant Zeeland en is enkele jaren geleden door een gezamenlijke inspanning van provincie en ondernemers enkele jaren naar voren gehaald. Dat alles is – volgens de jongste inzichten bij het ministerie – nu achterhaald. Uitbreiding van de A58 zou innovatief plaatsvinden, maar de stikstofdiscussie doorkruist dit nu.

Vertraging gaat ten koste van Brabants woon- en leefklimaat

Het waarom van de enorme vertraging van de reeds geplande projecten is VNO-NCW Brabant Zeeland en Bouwend Nederland een raadsel. Het verkeer in Brabant gaat hierdoor op slot. Dat gaat sterk ten koste van het woon- en leefklimaat, waardoor ook het vestigingsklimaat negatief wordt beïnvloed. Alhoewel er veel plannen op stapel staan, is er in vrijwel alle gevallen sprake van vertraging. Die vertragingen leiden tot meer filedruk, wat vervolgens een negatief effect op de stikstof die vrijkomt in het verkeer. Nog opmerkelijker is het besluit als we bedenken dat de emissie van stikstof in het wegverkeer terugloop door de geleidelijke verjonging van het Nederlandse wagenpark – nieuwe auto’s en vrachtwagens zijn veel schoner dan oudere – jaarlijks al zo’n 4% terug (volgens de cijfers van Statline). VNO-NCW Brabant Zeeland is in gesprek met het provinciebestuur over een aanpak die bijdraagt aan een daadwerkelijke verlaging van de depositie van stikstof in Brabant.