Efie Derksen: “Juist nu blijven verbinden”

In een tijd waarin veel evenementen geen doorgang vinden, zou je zomaar kunnen denken dat het ook stil is bij ondernemersverenigingen. Bij UOV De Kring is dat echter niet het geval. Bestuurslid (en voorzitter van de starterscommissie) Efie Derksen vertelt dat er nog steeds veel verbinding wordt gecreëerd – misschien wel júist nu.

Van een ‘waakvlameffect’ wil Efie dan ook zeker niet spreken. “Het is eerder andersom, alsof we in deze tijd alleen maar meer de verbinding zoeken tussen ondernemers. Het contact dat ontstaat is niet alleen prettig, maar vaak ook heel nuttig. Bijvoorbeeld om met elkaar van gedachten te wisselen over hoe je het bestaansrecht van je bedrijf behoudt in een veranderende wereld, of hoe je je onderneming zelfs mee kunt laten evolueren. Zoiets doe je niet alleen, maar bij voorkeur samen. Als we daar als ondernemersvereniging een rol in kunnen spelen, doen we dat graag.”

Coaching voor starters

Voorbeelden zijn er genoeg. Zo is UOV De Kring druk met het vormgeven van het coachingstraject voor starters, waarin allerlei thema’s aan bod komen waar je als beginnend ondernemer mee te maken krijgt. “Vervolgens koppelen we iedere deelnemende starter aan een ‘buddy’, vaak een gevestigde ondernemer. Samen maken ze een heel mooie vliegende start”, aldus Efie.

Green meets Grey

In het verlengde daarvan ligt ‘Green meets Grey’, een evenement dat de verbinding maakt tussen starters en de gevestigde ondernemersorde. Volgens Efie is er bij Green meets Grey geen sprake van eenrichtingsverkeer: de gevestigde ondernemers leren net zo goed van de starters. “Je ziet ze genieten van de beginnersenergie, van de creatieve ideeën en van de andere kijk op ondernemen die starters vaak hebben. Aan de andere kant hebben de gevestigde ondernemers veel ervaring. Hun verhaal en hun tips kunnen heel waardevol zijn voor starters. Samen ontdekken ze bijvoorbeeld dat ook een succesvol bedrijf periodes kent van vallen en opstaan.” Green meets Grey is in beginsel een live event, maar vindt dit jaar (voorlopig) online plaats.

Beweging naar community

Verder noemt Efie de online kookworkshop rondom de kerstdagen (het ‘UOV Do It Yourself Kerstdiner’), het platform Ondernemenduden.nl (een online ontmoetingsplek voor ondernemers) en de Durf Te Vragen-sessies, het laagdrempelige contactmoment met het bestuur dat UOV De Kring onlangs in het leven riep. Efie: “Hiermee houden we de lijntjes met onze leden lekker kort en informeel. Want hoe handig Teams, Zoom en alle andere online vergaderopties ook zijn; het gewone praatje met collega’s mis je. We hebben het in februari voor het eerst gehouden en we blikken er met een goed gevoel op terug, het was heel gezellig. Voortaan gaan we dit iedere maand doen. Dit past bovendien heel mooi in de beweging naar ‘community’ die we als UOV De Kring aan het maken zijn.”