Financiële tegemoetkoming ondernemers Uden voor controle corona-toegangsbewijs

Moet uw organisatie bezoekers/deelnemers controleren op een corona-toegangsbewijs (CTB)?

Dan kunt u een beroep doen op een financiële tegemoetkoming.

Gemeente Uden heeft in het kader van de Ondersteuningsregeling CTB €108.000 ter beschikking gekregen van het Rijk. Deze financiële regeling is bedoeld om de controle op corona-toegangsbewijzen (CTB) en identiteitsdocumenten wat makkelijker te maken.

Aanmelden

Alle lokale organisaties in gemeente Uden met een controleplicht kunnen een beroep doen op de ondersteuningsregeling. Denk aan: horecaondernemingen, sportverenigingen/ binnensportlocaties en culturele instellingen (bioscoop, theater, concert of museum). De regeling is van toepassing op controle-activiteiten tussen 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 en geldt alleen voor organisaties in Uden.*

U kunt zich aanmelden voor een tegemoetkoming via het formulier ‘Ondersteuningsregeling CTB’ op de website van de gemeente: Aanmelden kan tot en met 23 december aanstaande.

Bij het toekennen van de tegemoetkoming gaat de gemeente uit van een gelijke verdeling tussen de aanvragers, met een maximum van € 2.000,- per aanvrager.

*= gemeente Landerd kiest voor een andere toepassing van de subsidie.

Met vriendelijke groet,

Dominique Uittenbogerd
Communicatie | Gemeente Uden | Markt 145 | Postbus 83, 5400 AB UDEN
0413 – 28 19 11 | Dominique.Uittenbogerd@uden.nl