Gemeente Maashorst Ondernemers Behoefteonderzoek bedrijventerreinen

Beste ondernemer,

Om goed te kunnen anticiperen op jullie wensen en behoeften, is het voor ons belangrijk om goed zicht te houden op jullie toekomstplannen. Met name wat betreft eventuele groeiwensen, de hoeveelheid ruimte die je daarvoor nodig hebt en de voorwaarden die jullie stellen aan de locatie en de inrichting van die ruimte. Op basis van die kennis kunnen we dan (liefst samen met jullie) zoeken naar passende oplossingen. Daarom hebben we bureau Stec Groep gevraagd dit te onderzoeken. De inventarisatie is onderdeel van een regiobreed behoeftenonderzoek.

We zouden het enorm op prijs stellen als jullie de vragen in onze online enquête beantwoorden.

Link naar de enquête:      www.vraagmonitor.nl/maashorst
Benodigde tijd:                 Invullen duurt ongeveer 10 minuten
Sluitingsdatum:                21 april

Heb je vragen over deze enquête?

Neem dan contact op met onze account manager bedrijven Willem van den Brand via mail bedrijven@gemeentemaashorst.nl of telefonisch via 06-18308715.

We zullen de resultaten ook weer met jullie delen.

Met vriendelijke groet,

Gijs van Heeswijk

Wethouder Economie en financiën

Gemeente Maashorst