Gezocht: Schakelfunctionaris (HLU)

UOV De Kring is een toonaangevende en invloedrijke ondernemersvereniging uit Uden die zich op actieve wijze inzet voor een goed ondernemersklimaat in Uden. De Hybride Leeromgeving Uden (HLU) is ontstaan uit een initiatiefgroep welke onder de vlag van UOV de kring is opgezet. De initiatiefgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de 3 O’s uit Uden. Dit zijn overheid, ondernemers en het onderwijs uit Uden. De HLU zoekt een schakelfunctionaris.

Profielschets:

De schakelfunctionaris draagt bij aan een goed ondernemersklimaat in Uden door te makelen en schalen met ondernemers, het onderwijs, HLU doelgroepen en de gemeente/overheid om de doelstellingen van de HLU te realiseren. De functionaris is de verbindende schakel van de HLU, is een belangrijk aanspreekpunt,  coördineert, bemiddelt en lobbyt.
De schakelfunctionaris is de spil tussen enerzijds de ondernemers en het onderwijs en anderzijds de 3 doelgroepen waar de HLU zich op richt.  Denk hierbij aan;

 1. Jongeren (leerlingen van b.v. Udens college en studenten van MBO en HBO opleidingen) bewust maken van hetgeen het Udense bedrijfsleven voor hen te bieden heeft. De schakelfunctionaris heeft overzicht en kent zowel de behoefte van de jongeren als ook de behoefte van de ondernemer. Hij/zij signaleert en schakelt door ideeën (proefballonnetjes) aan te dragen, door partijen bij elkaar te brengen. Hij/zij schakelt tussen scholen/opleidingen om jongeren kennis te laten maken met bedrijven uit Uden, door stages via een platform aan te bieden, door ondernemers uit te nodigen voor gastlessen, door het organiseren van trainingsmodules bij bedrijven of door hybride docentschap te organiseren.
 2. Werknemers van bedrijven welk te bereiken zijn via de ondernemers, budgetverantwoordelijke, HR managers of netwerkorganisatie uit Uden. Het gaat hier om verschillende soorten behoefte zoals schaarste aan arbeid, werknemers met een leerbehoefte of werkgevers met een aantrekkelijkheidsvraag. De behoefte maakt de noodzaak tot ontwikkelen van werknemers urgenter. De schakelfunctionaris brengt vraag en aanbod bij elkaar. Hij/zij haalt leer- en ontwikkelvragen op bij de Udense bedrijven en schakelt onderwijs / opleidings- / trainingsbureau in om een passend traject (opleidingen, trainingen, workshops) neer te zetten waarbij werknemers van verschillende bedrijven elkaar ontmoeten.
 3. Het potentieel aan arbeid dat nu nog niet ten volle “meedoet” en aan de zijlijn staat. Zoals, werkzoekenden, statushouders en zij-instromers. Hij / zij legt een relatie tussen het potentieel (mogelijk via instanties zoals het UWV) aan de zijlijn en mogelijke werkgevers. Hij/zij sluit aan bij en positioneert Udense werkgevers bij regionale (bovenlokale)  De schakelfunctionaris schakelt tussen verschillende bedrijven om werknemers die boventallig zijn / niet functioneren een passende werkplek te bieden bij andere werkgevers.

De functionaris maakt gebruik van de expertise die in het HLU netwerk aanwezig is (vergroting organisatie kracht) en zet deze expertise gericht in. Kosten van deze inzet worden gedragen door de bedrijven.

Taken en Verantwoordelijkheden:

 • Uitbreiden, aanschrijven en onderhouden van het netwerk van de HLU;
 • Leerbehoefte uit het netwerk van de HLU naar boven halen;
 • Nieuwe HLU producten en diensten ontwikkelen;
 • Netwerk met trainingslocaties ontwikkelen en onderhouden;
 • Doelgroep HLU informeren en benaderen ;
 • Proces van aanmelden en afmelden voor HLU producten inrichten;
 • Adviseren van de denktank HLU over alle voorkomende zaken;
 • Opzetten en inrichten van de administratieve organisatie;
 • Coördineren van de voorbereiding en uitvoering van de HLU trainingen;
 • Het zorgen voor afstemming met en tussen de bedrijven;
 • Afspraken/prijsafspraken maken met relevante partijen (docenten en instanties).

Kennis & vaardigheden:

 • Praktijkkennis op het vakgebied van HRM/ HRD en onderwijs;
 • Kennis van ontwikkelingen in het bedrijfsleven in relatie tot het werkveld
 • Kennis van producten en diensten van onderwijsinstellingen en de onderwijsmarkt, zowel privaat als publiek;
 • Kennis van contract- / projectmatig werken;
 • Inzicht in de behoeften en ontwikkeling van deze behoeften van het bedrijfsleven;

Vanwege het prille karakter van de HLU en het feit dat de HLU in de groeifase zit, is het belangrijk dat het persoonlijke profiel de volgende elementen bevat.

 • Verbinder/netwerker
 • Autonoom
 • Proactief
 • Ondernemend
 • Resultaatgericht
 • Sensitief
 • Diplomatiek
 • Projectmatig
 • Georganiseerd
 • Communicatief en administratief

Aanvullende info:

Omdat het hier een nieuwe functie betreft kan de inzet van het aantal uren fluctueren tussen de 10 en 20 uur per week.

Vragen kun je stellen aan Ron Crone, bestuursadviseur van UOV de Kring bereikbaar op 0619208917. Ben je geïnteresseerd in deze functie en heb je de ambitie te willen presteren, stuur dan jouw sollicitatie naar info@uovdekring.nl 

De reactietermijn voor de sollicitatieprocedure sluit op 1 mei 2020 en het vervolg zal bestaan uit een gesprek met de initiatiefnemers van de HLU (hybride Leeromgeving Uden).

Solliciteer nu op deze functie