Inspirerende ambassadeurs gezocht voor Brabants Besten

Via de Gemeente Uden ontvingen wij deze oproep.

Voor 2019 is Brabants Besten wij weer op zoek naar nieuwe ambassadeurs die zich tot het selecte ondernemersgezelschap van Brabants Besten mogen rekenen.

Brabants Besten zijn private ondernemers die uitblinken in innovatief werkgeverschap. Bert Pauli, gedeputeerde voor Economie en Internationalisering van de provincie Noord-­Brabant, ziet deze ondernemers als een voorbeeld voor anderen. Zij hebben een overtuigende visie, passie en betrokkenheid voor hun werknemers en hun bedrijf. De ondernemers blinken uit in de manier waarop zij hun bedrijfsvoering optimaliseren door hun medewerkers op vernieuwende wijze in te zetten en de potentie van de Brabantse beroepsbevolking te benutten.

De volgende thema’s vallen samen onder de noemer innovatief werkgeverschap:

  • Het optimaliseren en vernieuwen van bedrijfsinterne werkprocessen, flexibele arbeidstijden, talentontplooiing en participerende aansturing wordt sociale innovatie genoemd.
  • Ondernemers die uit overtuiging mensen in dienst nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt doen aan inclusief werkgeverschap.
  • Reshoring is het terughalen van productie/ bedrijfsactiviteiten naar Nederland. Het vergroot de kansen op werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Flexicurity is het combineren van zekerheid en flexibiliteit op de arbeidsmarkt.

Voorwaarden:

  • op het moment van benoeming bent u directeur/ eigenaar van een privaat MKB bedrijf
  • ruime ervaring met (een van) de thema’s onder innovatief werkgeverschap met een aantoonbaar positief resultaat
  •  gevestigd in de provincie Noord­Brabant
  •  niet werkzaam in de sectoren zorg, onderwijs en zakelijke dienstverlening
  •  u committeert zich (kosteloos) voor minimaal 1 jaar en maximaal 2 jaar aan het ondernemersnetwerk Brabants Besten

Kent of bent u een ondernemer die we ook Brabants Besten kunnen noemen? Laat het ons zo snel mogelijk weten door een mail te sturen naar brabantsbesten@wispa.nl

E-mail Ambassadeurs Gezocht.pdf