Kickoff Samen – campagne BZW

PERSBERICHT BZW, Tilburg april 2016- De Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) start in april 2016 met SAMEN.

Met deze campagne intensiveert de werkgeversvereniging zijn inspanningen rondom het realiseren van zoveel mogelijk werk voor mensen met een arbeidsbeperking.

Vanaf januari 2015 valt iedereen die kan werken, maar daar ondersteuning bij nodig heeft, onder de Participatiewet. Het doel is meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Het bedrijfsleven heeft zich als een van de sociale partners vastgelegd op het scheppen van 100.000 garantiebanen over de periode 2015-2026.

Quota
BZW werkt binnen de zes arbeidsregio’s in Brabant en Zeeland hard aan de praktische vormgeving van deze landelijke afspraken. Dat doet de werkgeversvereniging bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten voor de leden en het vervullen van een actieve rol te binnen de zes Regionale Werkbedrijven waarbinnen diverse stakeholders samenwerken om hun quota te verwezenlijken. In het tweede kwartaal van 2016 intensiveert BZW de communicatie met het bedrijfsleven door het uitrollen van de SAMEN-campagne.

Inclusief werkgeverschap
In 2015 hebben VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland hun krachten gebundeld in ‘Op naar de 100.000 banen’, een overkoepelende wegwijzer voor ondernemers bij het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. SAMEN sluit aan bij de doelstellingen van dit project. BZW wil de Brabantse en Zeeuwse werkgevers – leden en niet-leden – informeren en enthousiasmeren, om zo daadwerkelijk banen te creëren, het in werking treden van de Quotumwet te voorkomen en een beter functionerende arbeidsmarkt te bevorderen. Dat gebeurt onder andere door werkgevers te wijzen op het belang van inclusief ondernemerschap, de voordelen voor hun bedrijven te schetsen aan de hand van interessante businesscases, hen op de hoogte te houden over de stand van zaken in hun regio en door het toelichten van mogelijkheden en procedures. De middelen die BZW daarbij gebruikt zijn onder andere een periodieke nieuwsbrief, magazine en twittercampagne.