Onderzoek naar nieuwe vorm van onderwijs – Hybride Leeromgeving Uden

Nieuws van de gemeente Uden, gepubliceerd op 24-9-2019

Udense ondernemers, ROC De Leijgraaf, het Udens College en de gemeente Uden gaan samen werken aan de ontwikkeling van een zogenaamde Hybride Leeromgeving Uden. Doel hiervan is het bieden van gepaste opleidingen die goed geschoolde werknemers voor het Udense bedrijfsleven leveren.

Wethouder Van Heeswijk licht toe: “Op de huidige arbeidsmarkt kampen ondernemers met een tekort aan met name praktisch opgeleide medewerkers, bijvoorbeeld in de techniek. Met het vertrek van de laatste beroepsopleiding in Uden hebben we ons gezamenlijk ingespannen om andere vormen van beroepsonderwijs te onderzoeken en organiseren. Want goed geschoolde werknemers zijn een belangrijke factor voor onze lokale economie. Ik geef deze vorm van onderwijs een goede kans. Vooral
ook omdat onderwijs, organisaties en overheid samen optrekken om dit probleem aan te pakken.”

Onderzoek naar behoefte bij bedrijfsleven

UOV de Kring heeft het initiatief genomen voor dit plan en ruggespraak gezocht met de andere Udense ondernemersverenigingen. UOV de Kring heeft namens de andere initiatiefnemers aan de gemeente een financiële bijdrage gevraagd voor verdere uitwerking. De gemeente gaat daarmee akkoord, waarna nu de eerste vervolgstap is het achterhalen van de behoefte bij bedrijven. Op dinsdag 22 oktober is er een bijeenkomst waar een groep initiatiefnemers hun ideeën toetst bij andere ondernemers. Van daaruit bekijken de samenwerkende partijen of er opleidingen gevormd kunnen worden die aansluiten op de behoefte van bedrijven. Als dit lukt, is de Hybride Leeromgeving Uden waarschijnlijk vanaf 2020 een feit.

Hybride Leeromgeving?

In een Hybride Leeromgeving kunnen bedrijven, onderwijs en deelnemers elkaar direct vinden in combinaties van leren en werken op maat.

https://www.uden.nl/inwoners/nieuws/2019/09/24/onderzoek-naar-nieuwe-vorm-van-onderwijs