Ontwerpbestemmingsplan Hoogveld-Zuid

Op 6 december was er een inloopbijeenkomst over de ontwikkeling van het bedrijventerrein Hoogveld-Zuid, vooruitlopend op het ter visie leggen van het ontwerpbestemmingsplan. Met ingang van 21 december 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken, dus
tot en met 31 januari 2024, ter inzage.

Kijk voor meer informatie op

Deze link