Politiek debat opschaling Uden 28/8 a.s.

Kom ook naar het politieke debat op 28 augustus a.s. in de Kruisherenkapel in Uden. Het debat is voor iedereen toegankelijk en de toegang is gratis! Lees hier het artikel dat vandaag in het Brabants Dagblad staat.
Zoals reeds eerder bekend gemaakt heeft het bestuur het initiatief genomen om de discussie over opschalen, dus moet Uden fuseren met andere gemeenten om daardoor een krachtigere gemeente te vormen, goed op de agenda te krijgen. Het bestuur brengt hiermee de uitnodiging voor het politieke debat op 28 augustus a.s. nogmaals onder de aandacht.

Uw aanwezigheid én inbreng kan niet worden gemist.

Een kans om uw politieke vertegenwoordigers duidelijk te maken wat noodzakelijk is. De Kruisheren hebben de ontwikkeling van Uden sterk beïnvloed. Daarom heeft het meer dan symbolische betekenis om het Debat in hun prachtige Kapel te voeren.

In het Brabants Dagblad van vandaag, staat dit artikel over het debat.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Uitnodiging : “Openbaar debat over de schaal van Uden”

28 augustus 2013, Kruisherenkapel / Lieve Vrouwenplein 44, Uden

Inloop: vanaf 19.15 / Aanvang: 19.45 uur

In de regio Noordoost-Brabant is de discussie over herindeling in volle gang. De standpunten zijn zeer divers: van offensief en al druk doende met een samenwerking gericht op fusie, tot zelfstandig willen blijven. Maar ook: ‘nog geen mening’. De politiek van Uden lijkt tot op dit moment tot de laatste categorie te horen. Nu andere gemeenten in de regio Noordoost-Brabant stevige standpunten innemen, leidt ‘geen mening’ tot achterstand in de aanstaande herpositionering van onze regio. Als Uden niets te bieden heeft, kan het straks alleen nog maar aansluiten bij initiatieven van anderen of zelfstandig blijven. UOV De Kring heeft daarom een aantal betrokken Udenaren gevraagd de voordelen en nadelen van opschalen met elkaar te bediscussiëren. ‘Geen mening’ is geen optie en leidt zeker niet tot een goed resultaat. Want wat is nu werkelijk in het belang van Uden en haar inwoners: zelfstandig blijven, fuseren, en zo ja, met wie en waarom? Of toch alles inzetten op een verdergaande samenwerking in de regio?

In de in juni gepubliceerde “Open brief aan de gemeenteraad van Uden – De schaal van Uden” wordt op drie thema’s – sociaal-economisch, sociaal-cultureel en sociaal – uitgewerkt wat belangrijk is om tot een stellingname te kunnen komen. Per thema worden voor- en nadelen van opschaling benoemd. Deze helpen bij het maken van en het onderhandelen over een definitieve keuze. Op 4 september vergadert de gemeenteraad over haar eigen strategische notitie “Udense visie op krachtig bestuur in Brabant”.

Met het openbaar debat over “De schaal van Uden” willen de initiatiefnemers (UOV De Kring, een aantal betrokken Udenaren, de 10×10 groepen) de gemeenschap van Uden en de Udense politiek aan het denken zetten. En op inhoudelijke argumenten de discussie met elkaar aangaan over wat goed is voor Uden.

 

Het debat is voor iedereen gratis toegankelijk.

Vorige week, op 21 augustus jl. is een voorbereidende discussie gevoerd met deelnemers aan de Denkgroep 10×10 over de vraag of de doelen die door de Denkgroep 10×10 zijn opgesteld en verwoord zijn in het rapport Uden Durft meer kans hebben op realisatie bij opschalen. Daarmee is de discussie zo veel mogelijk geobjectiveerd. Dit leverde heel interessante uitkomsten op. Tijdens het debat wordt op de uitkomsten ingegaan.