Promotiefilm ondernemersklimaat Uden

Klik hier voor de promotiefilm over Uden dat een goed vestigingsklimaat heeft voor ondernemers met ambitie!

Bron: NV Nederland Seizoen 6 Aflevering 12

Van Uden, centraal gelegen in de driehoek ‘s-Hertogenbosch-Eindhoven-Nijmegen, is voor het eerst sprake rond 1200. Uden staat van oudsher te boek als een gastvrije plaats. Meerdere malen fungeerde het als toevluchtsoord. De hedendaagse benaming van het bedrijventerrein Vluchtoord herinnert aan de periode van de Eerste Wereldoorlog, toen enkele duizenden Belgen in Uden hun toevlucht zochten voor het oorlogsgeweld. In de ontwikkeling van Uden spelen de ontginningen van de Peel een belangrijke rol. De achter Volkel gelegen moerassige vlakten werden in het begin van de 20ste eeuw in cultuur gebracht. Er verrezen boerderijen, gevolgd door arbeiderswoningen.

Na de Tweede Wereldoorlog zijn de ontwikkelingen spectaculair. In ruim 25 jaar onderging Uden een complete gedaanteverwisseling, van arme agrarische gemeenschap tot welvarende industriegemeente. De industrialisatie nam een hoge vlucht, mede door aanleg van een goed geoutilleerd industriepark. Een belangrijke injectie voor de ontwikkeling van Uden was de komst van de Vliegbasis Volkel. De cijfers en feiten laten zien dat Uden met haar ruim 40.000 inwoners een grote en dynamische gemeente is.

UOV De Kring is een toonaangevende en invloedrijke ondernemersvereniging die zich op actieve wijze inzet voor een goed ondernemersklimaat in Uden. Dit is het doel van UOV De Kring. Door het behartigen van belangen, bijeenkomsten te organiseren en contacten met overheidsinstanties en particuliere initiatieven te onderhouden, wordt getracht dit doel te bereiken. Wilt u uw netwerk verstevigen en hecht u veel waarde aan samenwerking? Sluit u dan aan bij UOV De Kring!