Spookfactuur gemeentegids in omloop

Verschillende bedrijven in Uden hebben de afgelopen dagen een spookfactuur voor de gemeentegids ontvangen. Het betreft een factuur van het bedrijf Publicatie & Advies NL met het als logo een oranje afbeelding van Nederland met daarnaast: Gemeentegids, uw complete gids. Betaal dit niet!
Er wordt gevraagd te betalen voor een vermelding op www.gemeenten-gidsen.nl.

Wij adviseren u extra alert te zijn wanneer u telefonisch, via fax of e-mail benaderd wordt om een advertentie of vermelding in een gids goed te keuren of te betalen. De gemeente Uden doet, voor wat betreft de print- en digitale gemeentegids en Gemeentegids App alleen zaken met Akse Media B.V. Twijfelt u aan de oprechtheid van datgene wat u wordt aangeboden of gevraagd wordt te betalen? Verifieer bij het cluster communicatie van de gemeente Uden, telefoon 14-0413. Zij zal kunnen beamen dat Akse Media het enige bedrijf is dat in opdracht van en in samenwerking met de gemeente een officiële gids met gemeentelijke informatie verzorgt.

Bron: httpshttp://www.uden.nl/Actueel/Archief_2012/December/Spookfactuur_gemeentegids_in_omloop

Ook Akse Media zelf waarschuwt ons hiervoor. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met Akse Media, via telefoon: 0223-668877.