Stichting Kunstation Uden zoekt nieuwe ruimte

Wij zijn Stichting Kunstation Uden en verzorgen al vanaf 2008 grote exposities in het oude Fiat pand aan de Prior van Millstraat te Uden. Sinds afgelopen jaar leveren wij ook projecten, workshops en hebben wij een kleine kunstwinkel. Helaas hebben we met ingang van 1 december jl. dit pand moeten verlaten. Dit pand wordt straks gesloopt om plaats te maken voor woningbouw.

Graag willen wij onze activiteiten voortzetten met het organiseren van exposities, het inrichten van een galerie, het geven van workshops en het opzetten van projecten. Wij menen hier voor Uden een duidelijke meerwaarde te kunnen bieden op kunstzinnig gebied. Wij willen de kunst dichter bij de mensen brengen en ruimte geven aan diverse soorten kunstzinnige exposities.

Onze stichting heeft maar zeer beperkte inkomsten (wij vragen geen subsidie) en krijgt haar inkomsten vanuit de exposities, de projecten en de workshops. Vandaar dat wij geen hoge huur kunnen betalen. Wij zoeken (eventueel tijdelijk) een geschikte ruimte die we tegen betaling van energiekosten mogen gebruiken.

Ons vorige pand is door ons 6 jaar lang prima onderhouden en heeft voor een mooie uitstraling naar buiten toe gezorgd. Wellicht heeft u in uw bedrijf een ruimte voor ons, bijvoorbeeld een grote ontvangstruimte, welke met onze kunst een extra dimensie zou kunnen krijgen.

Bent u kunstminnend of wilt u ons gewoon helpen, laat het ons dan even weten. Bij voorbaat hartelijk dank.

Met vriendelijke groeten,

Namens Stichting Kunstation Uden,

Jac Janssen, voorz.

06 4208 7511 info@kunstationuden.nl