21/05 Voorbereiding Maashorst Festival

Bestuursactiviteiten
21 mei
19:30
  • Aanvang 21 mei 2019 - 19:30 uur
  • Einde 21 mei 2019 - 21:30 uur
  • Locatie Event-en Partycentrum Ambianz, Kerkstraat 60a, Zeeland

Het bestuur van UOV De Kring neemt deel aan de voorbereidingen voor het Maashorst Festival. We zijn hiervoor benaderd door de Werkgroep participatie vorming Maashorstgemeente en (in samenwerking met) gezamenlijke burgerparticipatie organisaties in Uden en Landerd.

Waarom een gemeente Maashorst Festival?

Zoals je wellicht weet, zijn de gemeente Landerd en Uden van plan om samen de gemeente Maashorst te gaan vormen. Dat gaat via een herindeling. Belangrijk onderdeel daarvan is het maken van een visie op de nieuwe gemeente. Beide gemeenteraden vinden het van groot belang dat we die visie met inbreng van zoveel mogelijk inwoners en organisaties opstellen. Die inbreng halen we onder andere op in de vorm van uitdagingen. Uitdagingen die uitnodigen om mee te doen, denken, praten en beleven. De verhalen die we zo verzamelen, bieden een rijk palet aan waarden, ideeën en belangrijke thema’s voor de nieuwe gemeente. Op 24 juni willen we de opbrengst van deze uitdagingen presenteren en laten verrijken door alle bezoekers. We willen een bruisend event organiseren, met interessante sprekers, een tentoonstelling met de opbrengsten van de uitdagingen, leuke workshops, spel en sport, maashorstproducten en veel ruimte voor het goede gesprek.

Waarom deze uitnodiging?

We willen het gemeente Maashorst Festival graag samen met inwoners en organisaties vormgeven en organiseren. Samen kunnen we immers zoveel meer bereiken.