ALV 9 april 2015

Voor aanvang van de vergadering hadden we een “Meet and Greet” met nieuwe leden waarbij we deze keer maar liefst 12 nieuwe leden mochten verwelkomen. Van harte welkom allemaal!

Na de gebruikelijke speeddate kreeg Wim Verwoerd van het kookgenootschap ‘De heeren van Uden’ het woord voor een korte presentatie van het culinair festijn voor het goede doel dat in september georganiseerd gaat worden. Hij vroeg alle aanwezigen dit initiatief te ondersteunen.

Na de presentatie van de cijfers werd Gijs Spruijt wegens zijn afscheid als bestuurslid en penningmeester in de bloemetjes gezet. Maarten Gielen neemt zijn taak als penningmeester over. Wij danken Gijs hartelijk voor zijn inzet en bijdrage van de afgelopen jaren!

Erik Marcus gaf een kort verslag van het imago-onderzoek dat we het laatste kwartaal van 2014 hebben laten verrichten en Rene Savelsberg deed verslag van de interne discussie over de visie en missie van UOV De Kring en hoe we de leden hierbij betrekken. We gaan actief met deze uitkomsten aan de slag en stellen de mening en het meedenken van onze leden zeer op prijs!

Na het officiële gedeelte gaf Benito van Dijk een bevlogen en boeiende presentatie over zijn bedrijf ’Van stenen winkel naar multichannel’ over de andere koers die zijn bedrijf is gaan varen. Iedereen heeft hier onder het genot van een hapje en een drankje nog enthousiast over nagepraat.