ALV met Wim Daniels

Op 15 oktober jl. vond onze ledenvergadering plaats, waarin de begroting en het jaarplan voor 2016 werden gepresenteerd.

Voorzitter Peer van Bakel kondigde in deze vergadering aan dat hij zijn functie na 6 jaar per 31-12 a.s. zal overdragen. Wim Daniels, taaldeskundige, sloot de avond op humoristische wijze af met zijn visie op onze taal.