Bijeenkomst That’z Why

‘Find your business empowerment’. Op een herfstachtige donderdagmiddag zijn we te gast bij de IBN, waar Marion Neggers en Els van der Velden van That’z Why deze keer de OWNH-bijeenkomst verzorgen voor de leden van UOV De Kring.

In een klein maar geïnteresseerd en gemotiveerd gezelschap vertelt Marion een enthousiast verhaal over ‘Business Empowerment’. Vergoot je veerkracht en versterk je bedrijf, en dit alles met een zo groot mogelijke SMILE op je gezicht.

“Mensen die succes hebben worden zelf ook gecoacht” aldus Marion, en na een korte schets over het ontstaan van That’z Why noemt ze een indrukwekkende lijst internationale coaches die ertoe hebben bijgedragen dat That’z Why staat waar het nu staat.

Vervolgens daagt ze de deelnemers uit een ‘levenswiel oefening’ te doen; hoe score je op de diverse onderdelen in je leven? En uiteindelijk de belangrijkste vraag; “Wat is een uur van jou waard?” en hoe groot is de smile die het jou oplevert?

Dit alles heeft te maken met keuzes durven te maken en de juiste stappen zetten; “Doubt will kill more dreams than failure ever will”.

Het toeval wil dat een van de aanwezige leden met een persoonlijk praktijkvoorbeeld kan bevestigen dat het doorlopen van het traject daadwerkelijk aanzet tot relevante, maar soms ook rigoureuze keuzes. Een positieve bijeenkomst die aanzet tot nadenken!