Grensverleggend mini-event met ALV

Deze keer besloten we de ALV anders aan te pakken dan gebruikelijk.

Voorafgaand vond er een grensverleggend event in de middag plaats, begeleid door Eric Bolwerk. We keken naar veranderingen in de maatschappij en stonden stil bij hoe we daarmee omgaan in ons bedrijf. Om veranderingen bij te kunnen houden, zal iedereen soms verder moeten kijken dan het hier en nu. En dan is het soms nodig om over (je) grenzen te (durven) stappen.

Om hiermee te oefenen, legden we een lange lijn op de grond precies in het midden van de zaal. Zoals in het gelijknamige televisieprogramma gingen we met zijn allen ‘over de streep’. Wie ziet er bijvoorbeeld te veel uitdagingen in zijn bedrijf? Wat zijn de gekke gewoontes van onze leden? Wie is er (gelukkig) getrouwd? En wie durft er eigenlijk toe te geven dat hij/zij naar GTST kijkt? Vragen waarbij we onszelf hebben laten zien en waardoor we elkaar op een andere manier leerden kennen. Het was aanleiding voor boeiende gesprekken in de pauze.

Vervolgens maakten we een reis naar de toekomst. In teamverband speelden we een quiz waarbij vragen aan bod kwamen die ons aan het denken zetten over ondernemen in de 21e eeuw. Wie geeft het snelst antwoord en wie is het meest creatief als het gaat om toekomstperspectief? Na een paar spannende rondes kregen de winnaars een mooie prijs en was het tijd voor een gezellige borrel.

Aansluitend vond tijdens een diner de Algemene Ledenvergadering plaats. Na een openingswoord van Frank de Winter en een presentatie van de gemeente Uden werden de begroting en het jaarplan 2018 gepresenteerd. Met een lekker dessert werd de ALV afgesloten.