Nieuwjaarsborrel 9-1: gezellig & informatief

Op dinsdag 9 januari jl. vond de jaarlijkse nieuwjaarsborrel van UOV De Kring weer plaats. In de gezellige ambiance van Café ’t Stulpke in Uden wisten de leden elkaar weer goed te vinden.

Activiteiten UOV De Kring

De middag ging van start met een welkomstwoord van voorzitter Frank de Winter. Frank greep het begin van het nieuwe jaar aan als mooie gelegenheid om eens te benoemen welke activiteiten UOV De Kring naast de gebruikelijke evenementen allemaal nog meer ontwikkelt.

Zo heeft UOV De Kring een partnerschap met UWV. Dit bevalt goed en vraagt om uitbreiding. Daarom zal er toenadering worden gezocht tot andere partners in onze omgeving, zoals de Militaire Vliegbasis Volkel en Ziekenhuis Bernhoven om daar ook een duurzaam partnership mee aan te gaan waar onze leden in de toekomst profijt van kunnen hebben.

Verder is er een ledenproject gestart dat gericht is op een gezonde werkplek in de breedste zin van het woord. Dat is iets waar elke werkgever-ondernemer zijn voordeel mee kan doen.

Ook is er een samenwerking gaande tussen een aantal grote bedrijven in Uden om de krachten te bundelen en zo de arbeidsmarkt beter te kunnen bedienen en benutten.

Daarnaast gaan we met de logistieke bedrijven in gesprek over hun wensen betreffende de N264 en wordt er de mogelijkheid van een innovatiefonds onderzocht.

Maar ook aan de kleine ondernemer wordt gedacht. Zo wordt er momenteel bekeken welke mogelijkheden er zijn voor samenwerking met Startersmarktplaats, hét startersloket in Uden.

Nieuwe commissieleden gezocht!

Duidelijk is dat UOV De Kring een actieve en bloeiende vereniging is die echt iets voor haar leden wil betekenen. Maar dat vraagt ook om actieve deelname van de leden zelf, zodat ook in de toekomst deze positieve ontwikkelingen doorgezet kunnen worden. Daarom deed Frank een oproep aan de leden om lid te worden van de Commissie Communicatie. Deelnemen aan een commissie is leuk, je leert andere ondernemers snel beter kennen en het is niet veel werk, want vele handen maken licht werk.

Na het woord van Frank was het tijd voor de leden om bij te praten onder het genot van een drankje en hapje. Al met al weer een fijne en informatieve middag en avond.