Verslag bedrijfsbezoek Area

Op donderdag 24 maart 2016 hebben we een bedrijfsbezoek gebracht aan Area. Een kort verslag van dit bezoek

Ruim 40 leden van UOV De Kring waren hierbij aanwezig. Na een gastvrije ontvangst in bedrijfsrestaurant De Kookerij met koffie en iets lekkers is er volgens UOV De Kring-traditie gespeeddate.

Vervolgens hebben Area-directeur Jan van Vucht en de afdelingsmanagers Peter van Antwerpen, Martijn van Straaten en John Sleegers gepresenteerd wat de werkwijze van Area is en met name waarom ze dit zo doen en is er ingegaan op de samenwerking met het lokale en regionale bedrijfsleven.

Na deze presentatie was er de mogelijkheid om het pand en de kantoren te bekijken en is er nog uitgebreid genetwerkt tijdens de borrel. Al met al een zeer geslaagd bedrijfsbezoek.